Ansök nu

Projektledare till #elitidrott2030

Elitidrott2030 är ett idrottsövergripande elitidrottsprogram som, med hjälp av nya resurser, ska vända en negativ trend för elitidrotten. I detta samverkar Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté samt Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté.

Vid de tre organisationernas högsta beslutande organ, stämmorna, våren 2023 fattade medlemmarna identiska beslut. Enligt de uppdrag som respektive stämma gav sin styrelse ska styrelserna för respektive organisation, tillsammans med övriga två organisationers styrelser:

 • fortsätta utveckla #elitidrott2030;
 • skapa en effektiv och ändamålsenlig organisering för att nå målen i #elitidrott2030;
 • analysera hur organiseringen kan intressera staten för att medverka i en väsentlig resursförstärkning till elitidrotten; samt
 • analysera hur nya rättigheter kan skapas, var organisation för sig och de tre organisationerna tillsammans, i syfte att åstadkomma en väsentlig resursförstärkning till elitidrotten.

Projektet Elitidrott 2030 söker nu en ny projektledare som ska ansvara för de uppdrag som ligger inom ramen för Elitidrott 2030. Projektledaren verkar tillsammans med en samverkansgrupp bestående av generalsekreterarna för RF, SOK och SPK, samt med personal, inom relevanta områden, från alla tre organisationerna. Elitidrott2030 styrs av en styrgrupp bestående av de tre organisationernas ordföranden, ytterligare en styrelseledamot från var organisation samt de tre organisationernas generalsekreterare. Projektledaren är föredragande i styrgruppen. Projektledaren driver det operativa arbetet med hjälp av arbetsgrupper, i vilka de tre organisationerna tillsätter personal.

Övergripande arbetsområden:

 • Ansvara för övergripande, långsiktig verksamhetsinriktning och årlig verksamhetsplan för beslut i styrgrupp samt budget för godkännande av respektive organisations GS.
 • Ansvara för att aktiviteter i verksamhetsinriktning och i verksamhetsplan genomförs.
 • Samverka med generalsekreterarna i RF, SOK och Parasport Sverige (i samverkansgruppen) och rapportera om verksamhetens fortlöpande, i relation till beslutad verksamhetsplan.
 • Bygga upp, samt tillsammans med organisationernas personal på dessa områden, ansvara för externa kontakter gentemot politik och näringsliv.
 • Kontinuerligt uppdatera och säkerställa att fakta om svensk elitidrott kommer projektets intressenter till del.
 • Följa och utvärdera verksamhetens effekter samt kontinuerligt rapportera om dessa till samverkansgrupp och styrgrupp.
 • Bistå respektive organisations GS i information och kommunikation med respektive organisations styrelse.
 • Utarbeta förslag till vägledande för beslut som respektive organisation kan behöva fatta, i relation till #elitidrott2030.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av att leda omfattande, komplexa projekt med flera intressenter.
 • Erfarenhet av att leda projektgrupper samt att ansvara för verksamhetsplanering, genomförande och budget.
 • God kommunikations- och samarbetsförmåga.
 • Förståelse för det idrottspolitiska arbetet och för näringslivets intressen att samverka med idrotten.
 • Förståelse för stödsystemet (RF, SOK och SPK) i svensk elitidrott.
 • Meriterande med tidigare ledarerfarenhet inom specialidrottsförbund eller någon av stödorganisationerna (RF, SOK, SPK).
 • Meriterande med erfarenhet och etablerade nätverk inom idrottsrörelsen, politiken och näringslivet.
 • För uppdraget relevant högskoleutbildning.

Information och ansökan  
Tjänsten är en visstidsanställning på 60-80% från 2023-10-01 till 2025-06-30. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Stefan Lund, verksamhetshetsområdeschef Idrottsutveckling, E-post: stefan.lund@rfsisu.se, 08-699 60 73. Fackliga kontaktpersoner är Linda Söderqvist (Unionen), 08-699 61 84 och Åsa Bergström (SACO), 08-699 61 13. 

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna sitter tillsammans i fräscha lokaler i Idrottens hus i Skanstull, Stockholm. Vi vet att en jämställd och inkluderande arbetsplats med ett brett spektrum av erfarenheter och perspektiv bidrar till verksamhetens utveckling. Vi strävar efter att spegla hela idrottsrörelsen och vill därför utmana idrottens normer och se en stor bredd av sökande. På RF/SISU arbetar vi med viktiga och roliga frågor för att varje dag bidra till medlemsnytta och bästa möjliga förutsättningar för en idrottsrörelse som gör Sverige starkare. Vi tillämpar löpande urval så välkommen att registrera din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2023-09-21.   

Riksidrottsförbundet (RF) har till uppgift att stödja, företräda och leda idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. SISU Idrottsutbildarna (SISU) är idrottens eget studieförbund och arbetar med bildning samt utbildning inom idrotten. Tillsammans utgör vi ett gemensamt kansli som bildar, utbildar och utvecklar idrotten i förening. Vi, det gemensamma kansliet, stödjer våra distrikt samt 73 olika specialidrottsförbund som tillsammans organiserar fler än 210 olika idrotter.

Ansökan

Du hittar länken till din LinkedIn-profil här

Apologies, your application wasn't recieved correctly due to what seems like a malformed file. Make sure the file is not corrupt and is of common format, preferably PDF.

integritetspolicy