Distriktsidrottschef Värmland

Sista ansökningsdatum

2019-08-25

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

söker

Erfaren och driven ledare till Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

Är du en erfaren ledare, väl förankrad i idrottsrörelsen med förmåga att skapa och bibehålla relationer? Då kan du vara den vi söker.

Svensk idrott har visionen, Svensk idrott – världens bästa. Är du en erfaren ledare med erfarenhet från ledande positioner och vill bidra till vår vision? Då kan du vara den vi söker.

Vår nya chef ska leda Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Värmland som är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation, en paraplyorganisation för idrotten i Värmland. http://www.varmlandsidrotten.se/ ; https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUVarmland/

I samspel med distriktsstyrelsen leder du distriktet och driver verksamheten med sikte på svensk idrotts strategiska mål för 2025; Livslång idrottande, Idrottens värdegrund är vår styrka, Idrott i förening samt Idrotten gör Sverige starkare (www.strategi2025.se). Du leder ett av 19 distrikt med cirka 30 medarbetare med uppdraget att utveckla distriktets stöd till idrotten. Som Distriktsidrottschef bygger du nätverk och driver idrottspolitiskt arbete gentemot politiker och tjänstemän. Du som söker har ett stort intresse för idrottsrörelsens och folkbildningens roll i det svenska samhället.

Ditt ansvar och arbetsuppgifter

Ditt ansvar är att företräda en traditionsrik, dynamisk och folkrörelsebaserad organisation in i framtiden genom att bygga nätverk och bedriva idrottspolitiskt arbete gentemot politiker och tjänstemän. I ansvaret ligger också tät kontakt med media där du i samspel med kommunikatören skriver debattartiklar och är ansiktet utåt när det gäller reportage och inslag. Ditt ansvar ligger i att leda, styra och utveckla distriktets verksamhet och dess medarbetare mot uppsatta mål, allt i linje med överenskommen verksamhetsplan och verksamhetsinriktning.

I ditt ansvar ligger ett nära samspel med distriktsstyrelsen och du har personal och budgetansvar. Du bidrar till och skapar samarbeten med andra distriktsidrottschefer i landet och centrala RF/SISU-kansliet, där du formellt har din anställning.

Den strategiska planen mot 2025 är ambitiös. Ambitionen är att förbund och föreningar i hela landet utifrån planen ska kunna forma sin utveckling mot framtiden. RF/SISU Idrottsutbildarna har i uppdrag att genom distriktsförbunden leda, stödja, bilda och utbilda föreningar och förbund i deras utvecklingsarbete mot målen. Det är i föreningarna som förändringsarbetet startar och här spelar distrikten en avgörande roll. 

Kvalifikationer och personliga egenskaper

Vi söker dig med högskoleutbildning med samhälls- och/eller ekonomisk inriktning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har dokumenterad erfarenhet av ekonomisk styrning och kontroll samt flerårig erfarenhet av ledarskap och personalfrågor.

Din erfarenhet kommer från ledning av en mångfacetterad verksamhet med många dagliga kontaktytor som exempelvis en medlemsdriven/ideell organisation eller offentlig förvaltning. Du har med dig kunskap och förståelse för folkrörelse och folkbildning samt erfarenhet från hantering av samspelet mellan offentlig, kommersiell och ideell sektor. Du har även erfarenhet av folkbildning och utbildning.

För att lyckas i rollen är det nödvändigt att förstå samspelet mellan specialidrottsdistriktsförbund (SDF), idrottsföreningar, förtroendevalda och medarbetare. Du ser och förstår vårt uppdrag och våra roller och du leder och agerar utifrån en helhetssyn på verksamheten.

Du har kraften att leda och företräda en traditionsrik, dynamisk och folkrörelsebaserad organisation in i framtiden – att utveckla och förnya den med respekt för idrottsrörelsens grundläggande värderingar.

Information och ansökan

Vi vet att en jämställd och inkluderande arbetsplats med ett brett spektrum av erfarenheter och perspektiv bidrar till verksamhetens utveckling. Det är även viktigt ur ett representationsperspektiv, då vi strävar mot att spegla hela idrottsrörelsen. Vi vill därför gärna utmana idrottens normer och se en stor bredd av sökande.

Välkommen att registrera din ansökan. Sista ansökningsdatum är senast 2019-08-25.

I slutskedet av rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll av slutkandidaten.

Vid frågor om tjänsten är du under sommaren välkommen att kontakta följande personer via mail. Vi återkommer i samband med avslutad semester:

  • Peter Mattsson, chef Idrottsutveckling och närmaste chef, e-post peter.mattsson@rf.se
  • Facklig företrädare är Jörgen Hedberg, Distriktsidrottschef i Södermanland, e-post jorgen.hedberg@sormland.rf.se
  • Kicki Johansson, ordförande Värmlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna, e-post kicki@kickijohansson.se

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.